ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Значну частину основних ремонтних робіт на виробництві етилену і поліетилену вже виконано

З першого дня зупинкового ремонту в ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» були організовані та щоденно проводяться на виробництвах етилену і поліетилену та ПХВСС і КС оперативні наради під головуванням генерального директора підприємства Івана Підсадюка і його першого заступника – головного інженера Василя Оленюка, в яких беруть участь керівники підрозділів, служб підприємства та підрядних організацій. Такі зібрання дозволяють здійснювати координацію дій між всіма, хто працює на виробничих майданчиках, контролювати дотримання виконання графіків робіт, оперативно вирішувати різні питання, які виникають під час ремонту технологічного обладнання, інженерних комунікацій, об’єктів інфраструктури нафтохімічного комплексу.

Вони, як я особисто переконався, побувавши на одній із нарад на виробництві етилену і поліетилену, також зобов’язують виконавців робіт дотримуватися вимог охорони праці, пожежної, промислової безпеки, сприяють їм приймати правильні технічні рішення в тих чи інших ситуаціях, мобілізовують ремонтників до злагоджених й оперативних дій для забезпечення якісного й своєчасного виконання поставлених перед ними завдань. Ну а більш детально розповів авторові цих рядків про хід ремонтних робіт на виробництві етилену і поліетилену його начальник Іван Федорів.

– За неповних два тижні від початку зупинкового ремонту на підприємстві серед достатньо великих за обсягом запланованих робіт в нас вже деякі виконані, – говорить Іван Михайлович. – У цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу завершено ремонт двох специфічних теплообмінних апаратів. Зараз технологічним персоналом цеху проводиться опресування цих теплообмінників азотом високого тиску під контролем чотирьох спеціалістів підрядної фірми, які безпосередньо займались їх ремонтом в цілодобовому режимі.

Також у цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу  проведено малу ревізію і ремонт двох парових турбін компресорів етилену і пропілену. Велика ревізія турбіни пірогазового компресора ще триває і, мабуть, ці роботи будуть завершені у визначений у графіку термін – наприкінці листопада. А ремонтом трьох компресорів у цьому цеху займаються спеціалісти сумської фірми «Технолог».

Повністю виконали свої завдання і вже поїхали додому спеціалісти підрядних фірм «Рона Інжинірінг» і «Гідросервіс». На майданчику виробництва етилену і поліетилену вони займалися чисткою трубок теплообмінників. Ці роботи також виконуються технологічним персоналом цехів і працівниками ремонтного управління ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

– У попередніх публікаціях в «НК» про зупинковий ремонт у КАРПАТНАФТОХІМі» вже йшлося про те, що цьогоріч особлива увага буде звернута на поліпшення стану теплообмінного обладнання. Про ремонт двох теплообмінних апаратів ви вже згадували. А що ще передбачено зробити чи вже зроблено в цьому напрямку на виробництві етилену і поліетилену?

– Загалом заплановано провести заміну теплообмінних апаратів на нові на 12-ти позиціях. Таку значну кількість теплообмінників вперше передбачено поміняти під час зупинкового капітального ремонту. На їх виготовлення на спеціалізованих заводах в Україні товариство «КАРПАТНАФТОХІМ» витратило чималу суму грошей. Щоправда, один апарат повітряного охолодження на бензольну установку був виготовлений і придбаний в Талліні.

Із того нового теплообмінного обладнання, яке надійшло на виробничий майданчик, вже змонтовано чотири апарати в цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу і тут же два монтуються, а ще один новий холодильник повинен на днях до нас надійти. Також змонтований один із п’яти нових теплообмінних апаратів у цеху з виробництва вуглеводнів. Ще три таких теплообмінники тут будуть встановлені до кінця листопада, а монтаж одного нового апарата здійснюватиметься вже після зупинкового ремонту.

Крім того, на виробництві етилену і поліетилену технологічним персоналом і працівниками ремонтного управління проводиться чистка трубок, міжтрубного простору і ремонт інших теплообмінних апаратів. У майстерні РУ чистяться і виготовляються нові пучки труб, демонтовані з трьох теплообмінників.

А ще товариству  «Завод Техмаш» довірено виготовити нові пучки труб для одного теплообмінного апарата. Необхідність звернутись до техмашівців за допомогою виникла уже в ході зупинкового ремонту, оскільки при відкритті для огляду та чистки деякого технологічного обладнання були виявлені неочікувані дефекти, ліквідацію яких відкладати на пізніше було  недоцільно.

– Чого очікуєте від покращення технічного стану теплообмінного обладнання виробництва, якому приділяється така велика увага під час цього зупинкового ремонту?

– Етиленова установка перед зупинкою на ремонт працювала на навантаженнях приблизно 90 відсотків від своєї проектної потужності. Думаю, що після чистки, ремонту та заміни теплообмінного обладнання буде можливість збільшити навантаження установки бодай до 93 відсотків.

– Які ще важливі роботи потрібно виконати на виробництві під час зупинкового ремонту?

– Завершити ремонт градирень, футерування печей піролізу, замінити на одній з них гартувально-випарний апарат. Днями буде визначено, хто з підрядників безпосередньо проводитиме заміну цього апарата. Також ще потрібно завершити чистку і ремонт тарілок на колоні цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу, прокладання нової ділянки трубопроводу між колонами розділення фракцій та виконати ряд інших запланованих робіт

– Іване Михайловичу, ви досі ні словом не обмовилися про ремонт на поліетиленовій установці…

– У цеху з виробництва галопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів з основних робіт проведено ревізію, чистку і ремонт теплообмінного обладнання та реактора. Тут переважно всіма ремонтними роботами займається технологічний персонал, а очистку внутрішньої частини купола реактора виконали верхолази.

Розмову вів Василь ТКАЧУК.

15.11.2018

Підприємство допомагає Українській армії та бійцям територіальної оборони

Війна не залишила байдужим жодного українця. Вони долучаються до боротьби з ворогом як безпосередньо у зонах бойових дій, так і на окупованих та неокупованих територіях. Не стоять осторонь від агресивних дій російської армії й колективи промислових підприємств. Серед яких і товариство «КАРПАТНАФТОХІМ». Про те, що робить підприємство та його працівники задля перемоги над ворогом. нам […]

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого технологічні цехи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» були планово зупинені

Все обладнання  та комунікації технологічних цехів звільнено від  продуктів, заповнено інертним газом (азотом) та виведено на режим консервації. Обладнання  знаходиться у належному технічному стані.  Системи протипожежного, протиаварійного захисту, раннього виявлення та оповіщення, енергозабезпечення перебувають у справному і робочому  стані.  В структурних підрозділах підприємства  розроблено регламенти,    які передбачають порядок обслуговування технологічних установок у режимі їх консервації. […]