ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Поетапно введені у дію виробництва :

 • 1965

  Введені в дію перші цехи комплексу «Аеросил» Калуського хіміко-металургійного комбінату (КХМК).

 • 1975

  вінілхлориду потужністю 250 тис. т / рік

 • 1987

  олефінів з виробництвом
  етилену потужністю
  250 тис. т / рік

 • 1997

  поліетилену
  потужністю
  100 тис. т / рік

 • 1991–1996

  здійснено реконструкцію
  виробництва вінілхлориду
  зі збільшенням потужності
  до 370 тис. т / рік

 • 2000

  на базі майнового
  комплексу ВАТ “Оріана”
  і за участю інвестора
  – компанії “Лукойл-Нафтохім”
  – створено ЗАТ “ЛУКОР”

 • 2001

  введено у структуру
  ЗАТ “ЛУКОР” майновий
  комплекс виробництва
  хлору і каустичної соди

 • 2002

  затверджена нова
  інвестиційна програма
  на 2003 – 2010рр.
  у сумі 240 млн. ЄВРО

 • 2004

  згідно з рішенням засновників, якими виступло закрите акціонерне товариство “ЛУКОР” (м.Калуш, Івано-Франківська область) та компанія “LUKOIL Chemical B. V.», зареєстрована Торговельно-промисловою палатою м. Амстердам (Нідерланди) створене Товариство з обмеженою відповідальністю “КАРПАТНАФТОХІМ”

 • 2005

  будівництво і пуск установки гідрування фракцій С4,С5 потужністю 90,7 тис. т / рік

 • 2006

  Закладка каменю під будівництво підприємства по виробництву хлору і каустичної соди із впровадженням мембранної технології потужністю 200 тис.т/рік в перерахунку на 100%-ну каустичну соду

 • 2007

  початок будівництва виробництва полівінілхлориду суспензійного потужністю 300 тис. тонн у рік

 • 2009

  завершення ведення будівельних робіт виробництва хлору і каустичної соди мембранним методом

 • 2011

  отримано перші тонни продукції на новозбудованому виробництві полівінілхлориду суспензійного (ПВХ-С)

 • 2011

  виведення виробництва ПВХ-С на проектні потужності

 • 2012-2017

  основні виробничі установки ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” були зупинені в зв’язку з несприятливою кон’юнктурою цін на ринку сировини та готової продукції

 • 2017

  пуск технологічних установок після довготривалого простою та вивід їх на регламентні показники роботи

 • 2019

  розпочато реалізацію проекту ” Пілотна установка з виробництва оксиду пропілену потужністю 2700т/рік
  Відбулися громадські слухання з приводу будівництва установки з виробництва оксиду пропілену .