ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Екологія ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

Для системного підходу до вирішення питань у сфері охорони навколишнього середовища, що виникли в результаті виробничої діяльності підприємства та виконання вимог природоохоронного законодавства, на підприємстві функціонує Система екологічного менеджменту (СЕМ), яка стала частиною загальної системи адміністративного управління підприємства.

СЕМ регламентує організацію природоохоронної роботи в його структурних підрозділах, визначає методичну та правову базу здійснення робіт із забезпечення системи екологічного менеджменту відповідно до чинного природоохоронного законодавства України, міжнародних стандартів серії ISO 14001:2015.

У 2018 році ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» отримало Сертифікат на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» терміном дії 3 роки. В 2019р. пройшли перший сертифікаційний аудит на підтвердження діючого сертифікату.

Свою господарську діяльність товариство здійснює згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволу на спецводокористування.

У ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» безперебійно працюють газопилеочисні установки, ефективність яких становить 99,5%.

Підприємство здійснює забір води з Чечвинського водосховища. 80% забраної води використовується на власні потреби, з них: на виробничі потреби – 89%, на госпитні – 11%; решта 20% від забраної води йде на потреби сторонніх організацій.

Очистка промислових і господарсько-побутових стічних вод виробничих підрозділів, сторонніх організацій і міста Калуша проходить на очисних спорудах підприємства (потужність 81 тис.м3 в добу, з яких 60% – стічні води комунальної сфери міста). В свій час було замінено старі неефективні решітки-уловлювачі на автоматичні барабанні шнекові решітки фірми «Хубер» з інтегрованою системою промивання і ущільнення відходів.

Підвищення ефективності функціонування очисних споруд на підприємстві – один з найважливіших факторів покращення якості навколишнього середовища, захисту водойм від забруднень шкідливими речовинами.

Очисні споруди є складним комплексом біологічного і фізико-хімічного процесу очищення промислових та господарсько-побутових стічних вод не тільки підприємства, а й міста Калуша. Підвищення ефективності їх функціонування на підприємстві – один з найважливіших факторів покращення якості навколишнього середовища, захисту водойм від забруднень шкідливими речовинами.

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» за вплив на навколишнє природне середовище здійснює нарахування екологічного податку.

На товаристві функціонує санітарна лабораторія, яка постійно здійснює моніторинг впливу діяльності ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» на навколишнє природне середовище згідно графіків аналітичного контролю; проводяться заміри концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони та на межі санітарно-захисної зони; зворотних вод ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» із випусків, поверхневих, підземних вод, ґрунтів в місцях видалення відходів. Фахівці в сфері екології щоденно проводять оцінку впливу господарської діяльності підприємства на довкілля.

Підприємство постійно працює над вдосконаленням існуючих технологій, розробленням заходів для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Але головним фактором успіху підприємства є професіоналізм кадрів, суворе дотримання умов стандартів та надійне і взаємовигідне міжнародне співробітництво.

26.07.2019