ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди

     Установка з виробництва вінілхлориду

Потужність установки: 300 000 т/рік
Рік введення в експлуатацію:1975
1996 – реконструкція
Проект: фірма “УДЕ” (Німеччина)

                                                               Опис технологічного процесу
Виробництво вінілхлориду складається із стадій отримання дихлоретану-сирцю методом прямого хлорування етилену і окислювального хлорування етилену, де використовується утворений при піролізі хлористий водень в реакторах з “киплячим” шаром каталізатора.
В системі ректифікаційних колон дихлоретан-сирець зневоднюється і очищається від “легких” і “важких” хлорорганічних домішок. Отриманий дихлоретан-ректифікат піддається високотемпературному піролізу, після чого на стадії ректифікації відділяється вінілхлорид, а рецикловий дихлоретан і хлористий водень повертаються в процес. Процес складається з двох технологічних ліній прямого і окислювального хлорування, чотирьох печей піролізу і однієї технологічної лінії ректифікації дихлоретану і вінілхлориду.
Продукція:.вінілхлорид-мономер використовується як сировина на установці з виробництва полівінілхлориду суспензійного.

                                                         

 

 

 

                                                    Установка розділення повітря

Потужність установки :
по азоту – 84 096 000 нм3/рік
по кисню – 49 494 000 нм3/рік
по аргону – 438 000 нм3/рік

Рік введення в експлуатацію – 1995 р.
Проект: фірма “Лінде” (Німеччина)
Опис технологічного процесу
Технологія розділення повітря розроблена фірмою “Лінде”.
Вона передбачає низькотемпературне розділення повітря в блоці холоду потужністю 35 тис.нм3/годину з подальшим отриманням таких продуктів:
 азот газоподібний і рідкий;
 кисень газоподібний і рідкий;
 аргон газоподібний і рідкий.
Технологія також передбачає отримання стиснутого повітря для потреб підприємства.
Установка розділення повітря входить до складу виробництва поліхлорвінілової смоли суспензійної і каустичної соди.
Основна продукція: азот, кисень, аргон.

                            Установка з виробництва хлору і каустичної соди

Потужність установки:
по хлору – 182 тис. т.
по каустичній соді – 206 тис. т.
Рік введення в експлуатацію – 2010 р.
Розробник технології і проекту:
фірма “УДЕ” (Німеччина)
Технологічний процес отримання хлору і каустичної соди мембранним методом по технології фірми UHDE складається з наступних стадій:
 Підготовка розсолу.
 Розклад хлоратів.
 Видалення сульфатів.
 Електроліз.
 Охолодження і осушка хлору, доконцентрація сірчаної кислоти.
 Компримування хлору.
 Склад соди каустичної, зливо-наливна естакада, насосна соди каустичної.
 Компримування і сушка водню.
 Нейтралізація стічних вод.
Основна продукція: сода каустична.

Установка з виробництва полівінілхлориду суспензійного

Потужність установки:
300 000 т в рік.
Рік введення в експлуатацію – 2011 р.
Розробник технології: фірма “Vinnolit” (Німеччина)
Проект: фірма “УДЕ” (Німеччина)
Технологічний процес отримання складається з наступних стадій:
 Зберігання холодної і гарячої демінералізованої води;
 Зберігання свіжого вінілхлориду (ВХМ) і рекуперованого вінілхлориду (Р-ВХМ);
 Розчинення і приготування хімреагентів;
 Полімеризація вінілхлориду (дві паралельні лінії по два реактори кожна).
 Дегазація суспензії полівінілхлориду (дві паралельні лінії).
 Рекуперація непрореагованого вінілхлориду.
 Центрифугування і сушка суспензії полівінілхлориду (дві паралельні лінії).
 Зберігання і розфасовка готової продукції.
 Очищення стічних вод.
 Установка отримання знесоленої води.
 Градирня з насосною.
Основна продукція: полівінілхлорид суспензійний.

25.05.2017

Виробництво етилену і поліетилену

Установка з виробництва олефінів Потужність установки: 250 000 т/рік по етилену 117 052 т/рік по пропілену 101 166 т/рік по бензолу Рік введення в експлуатацію – 1986 р. Розробник технології: фірма “Linde”, Німеччина. Опис технологічного процесу Сировина для виробництва етилену – прямогонний бензин, ациклічні вуглеводні, ШФЛВ, бутанова фракція і рециклові фракції С2,С3,С4,С5. До складу виробництва […]

Управління забезпечення виробництв

  Цех водопостачання та каналізації   Починаючи з 1961 року, для забезпечення водопостачання та водовідведення виробництв нафтохімічного комплексу в місті Калуш, розпочав своє функціонування цех водопостачання та каналізації. Цех водопостачання та каналізації призначений для забезпечення питною і промисловою водою структурних підрозділів ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та інших підприємств, а також для відводу від них дощових, транспортування господарсько-побутових […]