ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Виробництво етилену і поліетилену

Установка з виробництва олефінів

Потужність установки:
250 000 т/рік по етилену
117 052 т/рік по пропілену
101 166 т/рік по бензолу
Рік введення в експлуатацію – 1986 р.
Розробник технології:
фірма “Linde”, Німеччина.

Опис технологічного процесу
Сировина для виробництва етилену – прямогонний бензин, ациклічні вуглеводні, ШФЛВ, бутанова фракція і рециклові фракції С2,С3,С4,С5.
До складу виробництва “Поліолефін” входять:
 цех піролізу, компримування і поділу пірогазу;
 цех з виробництва вуглеводнів;
 цех розливу вуглеводнів.
В жовтні 2005 року введена в експлуатацію установка гідрування фракції С4/С5 потужністю 90 640 т в рік, розробник проекту – фірма “Linde” (Німеччина) по технології “AXENS” (Франція). Об’єм інвестицій склав 15 млн. дол. США.
Основна продукція: етилен, пропілен, бензол. Побічні продукти: фракція С4, фракція С5, фракція С9, важка смола піролізу.

Установка з виробництва поліетилену

Потужність установки:
100 000 т/рік поліетилену
Рік введення в експлуатацію – 1997 р.
Розробник технології:
фірма “Union Carbide Corporation” (США)
Проект: фірма “Linde” (Німеччина)

Опис технологічного процесу
Виробництво поліетилену базується на газофазній технології по ліцензії фірми “Юніон Карбайт” (США). Поліетилен по газофазній технології отримується з етилену і сополімерів в реакторі киплячого шару із використанням каталізатору при низькому тиску. Етилен з олефінового виробництва – основна сировина, а в якості сополімерів використовують гексен і бутен.
Використання сополімерів і каталізаторів дозволяє випускає марки поліетилену з різними властивостями і широким спектром використання.
Технологічний процес отримання складається із таких стадій:
 підготовка і очистка сировини;
 полімеризація етилену;
 дегазація поліетилену;
 регенерація залишкового газу;
 грануляція поліетилену;
 складування і відвантаження готового продукту.
Основна продукція: поліетилен низького тиску.

23.07.2017

Виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди

     Установка з виробництва вінілхлориду Потужність установки: 300 000 т/рік Рік введення в експлуатацію:1975 1996 – реконструкція Проект: фірма “УДЕ” (Німеччина)                                                                Опис технологічного […]

Управління забезпечення виробництв

  Цех водопостачання та каналізації   Починаючи з 1961 року, для забезпечення водопостачання та водовідведення виробництв нафтохімічного комплексу в місті Калуш, розпочав своє функціонування цех водопостачання та каналізації. Цех водопостачання та каналізації призначений для забезпечення питною і промисловою водою структурних підрозділів ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та інших підприємств, а також для відводу від них дощових, транспортування господарсько-побутових […]