ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Управління забезпечення виробництв

 

Цех водопостачання та каналізації

 

Починаючи з 1961 року, для забезпечення водопостачання та водовідведення виробництв нафтохімічного комплексу в місті Калуш, розпочав своє функціонування цех водопостачання та каналізації.

Цех водопостачання та каналізації призначений для забезпечення питною і промисловою водою структурних підрозділів ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та інших підприємств, а також для відводу від них дощових, транспортування господарсько-побутових і промислових стічних вод на очисні споруди.

До складу цеху входять станція освітлення річкової води, станція фільтрації питної води, системи мереж і насосних станцій водопостачання і водовідведення.

Станція освітлення річкової води введена в експлуатацію в 1974 році. Проектна потужність станції освітлення складає 100 тис. м3/добу, досягнута – 100 тис. м3/добу. Виробництво базується на методі коагуляції води з подальшим її відстоюванням в горизонтальних відстійниках.

Станція фільтрації питної води введена в експлуатацію в 2013 році. Проектна продуктивність станції фільтрації складає 6,0 тис. м3/добу, досягнута – 6,0 тис. м3/добу. Вода очищується на напірних швидких фільтрах способом контактної коагуляції. Знезараження води, а також дезінфекція фільтрів проводиться розчином гіпохлориту натрію.

Система водопостачання включає в себе підземні і надземні трубопроводи та насосні станції. Питна вода подається споживачам підземними трубопроводами діаметром 350 мм, а промислова вода підземними і надземними трубопроводами діаметром 600 мм і діаметром 800 мм.

Система водовідведення включає в себе підземні трубопроводи, колектори і каналізаційні насосні станції. Господарсько-побутові і органічні стічні води від виробництв транспортуються на очисні споруди напірними трубопроводами за допомогою каналізаційних насосних станцій. Кислото-лужні і гіпохлоритні стічні води від виробництв відводяться на очисні споруди самопливними колекторами.

 

Цех нейтралізації і очищення промислових стічних вод

            Цех нейтралізації і очищення промислових стічних вод (цех НіОПСВ або очисні споруди) ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” введений в експлуатацію в 1964 році.

Проектна потужність цеху:

– по гіпохлоритних стічних водах – 200 м3/добу

– по кислотно-лужних промислових стічних водах – 16522 м3/добу

– по господарсько-побутових і органовмісних стічних водах -64660м3/добу

Кількість технологічних ліній – 3

Метод виробництва – безперервний.

У 1970 р. була проведена реконструкція вузла розкладання гіпохлоритних стічних вод по раціоналізаторській пропозиції № 119-70 з метою покращення економічних показників, а також покращення умов охорони праці.

У 1989 р. була проведена реконструкція і розширення цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод. Проект реконструкції і розширення був виконаний інститутом УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ, м Київ.

У 2007 була проведена заміна на вузлі механічного очищення господарсько-побутових стічних вод з встановленням 2-х барабанно-шнекових решіток грубої очистки німецької фірми «HUBER». Проект № 9584  не потребував зміни параметрів технологічного процесу.

У 2011 році проведена заміна на вузлі механічного зневоднення осадів: введена в експлуатацію центрифуга ALDEC G2-60 Розумний Декантер.

У липні 2015 року відповідно до проекту № 1814, виконаного проектним відділом ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, введена в експлуатацію установка приготування вапняного молока.

У листопаді 2015 р. відповідно до проекту № 1966 «Встановлення градирні типу 2МВГ-47 «Вихор», виконаного проектним відділом
ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, проведена модернізація стадії компримування повітря по заміні системи охолодження нагнітачів повітря.

 

Цех магістральних продуктопроводів

 

Цех магістральних продуктопроводів призначений для технічної експлуатації станції приймання і перекачування етилену з лінійною частиною етиленопроводу “Калуш – Західний кордон” та магістрального продуктопроводу “Дрогобич – Калуш”, а також приймання, зберігання, транспортування та обліку сировини і продукції (дизельне паливо, етилен) в установленому об’ємі, номенклатурі, асортименті та якості.

Цехом експлуатується:

 

  • магістральний продуктопровід “Дрогобич – Калуш” з 1990 року, проектна продуктивність 490 тис. тонн/рік, досягнута – 720 тис. тонн/рік. Діаметр продуктопроводу 219 мм, довжина 84,7км. Об’єкт розміщено на території Львівської області (Дрогобицький, Стрийський райони) та Івано-Франківської області (Долинський, Калуський райони, м. Калуш).

В 1995 році проведено реконструкцію ГНПС з метою забезпечення подачі дизельного палива з магістрального продуктопроводу “Страшевичі – Дрогобич” ДП «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» в магістральний продуктопровід Дрогобич – Калуш.

 

  • станція приймання і перекачування етилену з лінійною частиною етиленопроводу “Калуш – Західний кордон” з 1974 року, проектна потужність транспортування етилену 300 тисяч тонн в рік, досягнута потужність транспортування етилену 130 тисяч тонн в рік. Діаметр етиленопроводу 325 мм, довжина 204,6 км. Об’єкт розміщено на території Закарпатської області (Берегівський, Іршавський, Міжгірський райони) та Івано-Франківської області (Долинський, Рожнятівський, Калуський райони, м. Калуш).

Станція приймання і перекачування етилену призначена для приймання газоподібного етилену з цеху розливу вуглеводнів або з цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу виробництва етилену і поліетилену та транспортування в цех з виробництва хлорвінілу та транспортування по етиленопроводу “Калуш – Західний кордон” на Тисайський хімічний комбінат (Угорщина).

Первинною проектною документацією передбачено здійснювати транспортування етилену із Тисайського Хімічного Комбінату на Хімічний Комбінат м. Калуша.

В 1986 році на Калуському виробничому об’єднанні “Хлорвініл” було введено в експлуатацію власне виробництво етилену і пропілену. При цьому було проведено реконструкцію лінійної частини етиленопроводу і змінено напрям руху етилену в бік Угорщини.

В 2010 році проведено реконструкцію вузла обліку етилену на 18 км траси етиленопроводу. Реконструкція проведена з метою забезпечення обліку при подачі етилену як з виробництва етилену і поліетилену ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» на Тисайський хімічний комбінат, так і на виробництва ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» з Тисайського хімічного комбінату.

 

Цех парогазопостачання.

 

У 1967 році разом з будівництвом Калуської ТЕЦ на Калуському хіміко-металургійний комбінат був створений цех для забезпечення тепловою енергією підрозділів підприємства, який після неодноразових реконструкцій і реорганізацій увійшов до складу управління забезпечення виробництв.

Основним завданням цеху являється забезпечення своєчасного і безперебійного постачання тепловою енергією (парою), теплофікаційною водою і природним газом структурних підрозділів ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та сторонніх організацій, а також повернення на ТЕЦ якісного конденсату.

До складу цеху входять: мережі паропроводів пари, теплофікаційної води, теплопункт, розподільні газопроводи високого та середнього тиску, газорегуляторні пункти та залізобетонні естакади ТМП.

По міжплощадочних паропроводах пара з  Калуської ТЕЦ транспортується температурою 300 ºС і тиском 13 кгс/см2 до виробничої площадки хімзаводу та в-ва етилену та поліетилену. Загальна довжина паропроводів  9,3 км. На виробничій площадці хімзаводу розміщений теплопункт, в якому встановлено охолоджуючі установки (ОУ) та редукційно-охолоджуючі установки (РОУ), за допомогою яких є можливість отримувати пару необхідної температури та тиску. Після теплопункту пара тиском 12кгс/см2 і 6кгс/см2 транспортується в цехи виробництва ПХВСС і КС для технологічних потреб. Загальна протяжність паропроводів на площадці хімзаводу 6,4 км.

Для забезпечення обігріву в опалювальний сезон виробничих та побутових будівель площадки хімзаводу, в теплопункті знаходиться вузол приготування теплофікаційної води. Теплофікаційна вода підігрівається парою в кожухотрубних теплообмінниках та за допомогою мережевих насосів подається до споживачів теплофікаційною мережею. Загальна довжина теплофікаційних мереж 7,7 км.

Для збору конденсату, який утворюється при використанні пари технологічними цехами в теплопункті передбачено конденсатне господарство. Конденсат з цехів збирається в металеві ємності загальним об’ємом 350 м³, та після підтвердження якості конденсат з ємностей насосами по конденсатопроводу повертається на Калуську ТЕЦ.

За цехом парогазопостачання закріплені естакади ТМП загальною довжиною -7,5 км.

Природний газ тиском 8 кгс/см2 від газорозподільної станції (ГРС) “Калуш-2” транспортується по розподільних газопроводах високого тиску до газорегуляторних пунктів (ГРП) виробництва ПХВСС і КС і  виробництва ЕіПЕ

В ГРП природний газ редукується до тиску Р=3,0 кгс/см2  і транспортується по газопроводах середнього тиску до споживачів:

– газопроводом від ГРП виробництва ПХВССіКС до цехів з виробництва хлорвінілу та з виробництва ПХВСС,

            – газопроводом від ГРП виробництва ЕіПЕ до цехів розливу вуглеводнів, піролізу, компримування та поділу пірогазу,  з виробництва галоїдопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів. Загальна довжина газопроводів 6,9 км.

24.05.2017

Виробництво етилену і поліетилену

Установка з виробництва олефінів Потужність установки: 250 000 т/рік по етилену 117 052 т/рік по пропілену 101 166 т/рік по бензолу Рік введення в експлуатацію – 1986 р. Розробник технології: фірма “Linde”, Німеччина. Опис технологічного процесу Сировина для виробництва етилену – прямогонний бензин, ациклічні вуглеводні, ШФЛВ, бутанова фракція і рециклові фракції С2,С3,С4,С5. До складу виробництва […]

Виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди

     Установка з виробництва вінілхлориду Потужність установки: 300 000 т/рік Рік введення в експлуатацію:1975 1996 – реконструкція Проект: фірма “УДЕ” (Німеччина)                                                                Опис технологічного […]