ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

У «КАРПАТНАФТОХІМі» реалізовується програма із зменшення витрат на водопостачання й водоочищення

Проведений на підприємстві в листопаді минулого року зупинковий капітальний ремонт дозволив значно поліпшити роботу технологічного обладнання його основних виробництв. Завдяки цьому та іншим вжитим заходам у грудні, які здійснювалися без зупинки виробництв, також вдалося домогтися того, що при веденні технологічних процесів суттєво покращилася ситуація щодо забезпечення відповідними підрозділами дотримання нормативних показників забруднюючих речовин, які можуть негативно впливати на природне середовище.

– Проаналізувавши в січні-лютому роботу наших очисних споруд, – говорить заступник начальника управління забезпечення виробництв Петро Якимів, – ми побачили, що промислові стічні води (кислотно-лужні та органічні), які надходили туди від виробництв ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», містили забруднюючі речовини, показники яких були нижчими від нормативних вихідних значень. Тому, враховуючи значне зменшення забруднень, в цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод управління забезпечення виробництв були розроблені тимчасові заходи, спрямовані на подальше зменшення витрат електроенергії на очищення промислових стічних вод.

– Що конкретно ними передбачено і як ці заходи реалізовуватимуться?

– Основний акцент зроблено на зменшення подачі стисненого атмосферного повітря у споруди аеруючого типу, зокрема в усереднювачі, де при перемішуванні за допомогою подачі повітря проходить віддування зі стічних вод забруднюючих  речовин.

При реалізації цих заходів передбачена можливість зниження навантаження на нагнітачі атмосферного повітря. Це дозволить зменшити витрати електричної енергії на очищення кислотно-лужних та органовмісних стічних вод орієнтовно на 35 тис. кВт·год в місяць.

– Енергоефективність цеху водопостачання та каналізації також планується поліпшити?

– Що стосується роботи цього підрозділу нашого управління, то на рівні керівництва підприємства погоджена програма заходів із зменшення витрат на водопостачання.

Нагадаю, що тут виробництво питної води відбувається на станції фільтрації питної води, яка введена в експлуатацію в 2013 році. Проектна продуктивність цієї станції складає 6,0 тис. м3/добу. Вода очищується на напірних швидкісних фільтрах способом контактної коагуляції. Промивка напірних фільтрів здійснюється в автоматичному режимі потоком промислової води, з дозуванням розчину гіпохлориту натрію. Зворотна промивка одного фільтра проводиться щоденно протягом 10 хв. Витрата води на одну промивку складає 218 м3/год.

Для виконання програми заходів із зменшення затрат на водопостачання і водовідведення в цеху ВіК були впроваджені наступні заходи:

– зменшення витрат промислової води на промивку напірних фільтрів.

Очікується, що при постійній роботі двох фільтрів (один в резерві) зменшиться витрата води в кількості 36,33 м3 на промивку одного фільтра, що в сумі за місяць становитиме 1090 м3;

– зменшення витрат солі «ЕКСТРА» для виробництва розчину гіпохлориту натрію.

З березня 2018 року для виробництва промислової та питної води було впроваджено новий коагулянт на основі хлористого алюмінію, зокрема реагент «ITS WATER AC-140». З його використанням зменшилась витрата солі «ЕКСТРА» для утворення розчину гіпохлориту натрію на 0,008 т/1000 м3, що в середньому в місяць складає 0,340 тонни.

Впровадження вищезгаданих заходів із зменшення витрат на водопостачання та водовідведення  позитивно вплине на роботу нашого підприємства в цілому.

Розмову вів Василь ТКАЧУК.

На знімку: установка з приготування питної води у цеху ВіК працює з 2013 року.

05.04.2019

Підприємство допомагає Українській армії та бійцям територіальної оборони

Війна не залишила байдужим жодного українця. Вони долучаються до боротьби з ворогом як безпосередньо у зонах бойових дій, так і на окупованих та неокупованих територіях. Не стоять осторонь від агресивних дій російської армії й колективи промислових підприємств. Серед яких і товариство «КАРПАТНАФТОХІМ». Про те, що робить підприємство та його працівники задля перемоги над ворогом. нам […]

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого технологічні цехи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» були планово зупинені

Все обладнання  та комунікації технологічних цехів звільнено від  продуктів, заповнено інертним газом (азотом) та виведено на режим консервації. Обладнання  знаходиться у належному технічному стані.  Системи протипожежного, протиаварійного захисту, раннього виявлення та оповіщення, енергозабезпечення перебувають у справному і робочому  стані.  В структурних підрозділах підприємства  розроблено регламенти,    які передбачають порядок обслуговування технологічних установок у режимі їх консервації. […]