ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

У «КАРПАТНАФТОХІМі» проведено наглядові аудити

Цього тижня у ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» перебували провідний аудитор ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» Валерій Гриневич і аудитор цієї відомої міжнародної компанії Олександр Говорун. Фахівці Бюро Верітас проводили на підприємстві перший наглядовий аудит на відповідність системи менеджменту (управління) якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та другий наглядовий аудит на відповідність системи управління охороною здоров’я та безпекою праці міжнародному стандарту ISO 45001:2018.

Аудитори працювали у відділах, службах, цехах виробництв етилену і поліетилену та поліхлорвінілової смоли суспензійної і каустичної соди, де перевіряли як на підприємстві підтримуються та виконуються вимоги стандартів ISO 9001:2015 і ISO 45001:2018.

Минулого року система менеджменту якості підприємства успішно пройшла ресертифікаційний аудит і від ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» було отримано новий сертифікат ISO 9001:2015 з терміном дії на наступні три роки. А тепер під час першого наглядового аудиту перевіряючі повинні пересвідчитися, що ця сертифікована система управління якості надалі є надійною, ефективною, дієвою й такою, що постійно вдосконалюється.

– Наша система управління охороною праці проходить вже другий наглядовий аудит після того, як підприємство отримало сертифікат міжнародного стандарту ISO 45001:2018, – повідомив начальник управління з промислової безпеки, охорони праці та екології Василь Кучер. – До речі, ISO 45001:2018 – це новий міжнародний стандарт, який замінив стандарт OHSAS 18001:2007. А товариство «КАРПАТНАФТОХІМ» було в числі перших промислових підприємств в Україні, де системи управління охороною здоров’я та безпекою праці перейшли на нову версію міжнародного стандарту.

Упродовж чотирьох днів аудитори Бюро Верітас скрупульозно перевіряли на підприємстві наявність необхідної документації, виконання вимог чинного законодавства та стандартів ISO 9001:2015 та ISO 45001:2018 і мали достатньо часу для того, щоб переконатися, що впроваджені у ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» ці міжнародні стандарти управління належним чином працюють, підтримуються й постійно поліпшуються.

Василь ТКАЧУК.

19.08.2021

Підприємство допомагає Українській армії та бійцям територіальної оборони

Війна не залишила байдужим жодного українця. Вони долучаються до боротьби з ворогом як безпосередньо у зонах бойових дій, так і на окупованих та неокупованих територіях. Не стоять осторонь від агресивних дій російської армії й колективи промислових підприємств. Серед яких і товариство «КАРПАТНАФТОХІМ». Про те, що робить підприємство та його працівники задля перемоги над ворогом. нам […]

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого технологічні цехи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» були планово зупинені

Все обладнання  та комунікації технологічних цехів звільнено від  продуктів, заповнено інертним газом (азотом) та виведено на режим консервації. Обладнання  знаходиться у належному технічному стані.  Системи протипожежного, протиаварійного захисту, раннього виявлення та оповіщення, енергозабезпечення перебувають у справному і робочому  стані.  В структурних підрозділах підприємства  розроблено регламенти,    які передбачають порядок обслуговування технологічних установок у режимі їх консервації. […]