ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

ПОРЯДОК проведення конкурсу на вибір суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг по обов’язковому аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТНАФТОХІМ»

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на вибір суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг по обов’язковому аудиту фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТНАФТОХІМ»

  1. Інформація про об’єкт аудиту

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТНАФТОХІМ».

Скорочене найменування: ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

Код згідно ЄДРЮОФОПГФ – 33129683.

Індивідуальний податковий номер у реєстрі платників податку на додану вартість – 331296809062.

Місцезнаходження: вул. Промислова, будинок 4, місто Калуш, Івано-Франківська область, Україна, 77306.

Категорія:

– підприємство, що становить суспільний інтерес;

– велике підприємство;

– великий платник податків.

  1. Критерії вибору суб’єктів аудиторської діяльності

2.1. У конкурсі беруть участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, установленим статтями 4, 5 і 10 Закону України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 р. до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що представляють суспільний інтерес, включені в розділ 4 Реєстру аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності,

– у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що представляють суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг

та

– які не мають обмежень, передбачених пунктом 4 статті 6 Закону України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» при наданні аудиторських послуг ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

2.2. Гарантії дотримання учасниками конкурсу при проведенні обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», особливостей, передбачених розділом VI  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2.3. Наявність в учасників конкурсу позитивної ділової репутації й практичного досвіду проведення аудиту фінансової звітності великих підприємств, а саме:

– тривалість діяльності на ринку аудиторських послуг не менше 10 останніх років;

– надання аудиторських послуг протягом останніх 3-х років компаніям нафтової, газової, нафтопереробної та нафтохімічної галузей промисловості – великим підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

– перебування в числі перших 10 місць опублікованих (із вказівкою джерел) рейтингів суб’єктів аудиторської діяльності;

– відсутність будь-яких утримань протягом останніх 5-ти років з боку регуляторів, а саме НКЦПФР, АПУ, НБУ, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

2.4. Наявність фактів спільного співробітництва в процесі надання аудиторських послуг з аудиторськими компаніями «великої четвірки», за прикладом під час здійснення спільного проекту на умовах субпідряду з компанією «великої четвірки», при зміні аудитора суб’єктом господарської діяльності – замовником аудиту.

2.5. Надання аудиторських послуг на замовлення закордонних материнських компаній щодо аудиту дочірніх підприємств – резидентів України й  визнання аудиторських висновків закордонними користувачами.

2.6. Проходження перевірки системи якості аудиторських послуг не пізніше 5-ти останніх років.

 

Примітка – по п. п. 2.3 – 2.5 пріоритетними визнаються пропозиції, підтверджені копіями письмових документів (рекомендаційні листи, листи подяки, листи управлінському персоналу, інші підтвердження ділового співробітництва)  

 

  1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та основні передумови його виконання

3.1. Аудит фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, який закінчується 31 грудня 2021 року.

3.2. Підтвердження фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності, складеної в єдиному електронному форматі на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ.

3.3. Граничний строк завершення виконання завдання – не пізніше 31 березня 2022 року.

3.4. Умови оплати аудиторських послуг – за фактом надання послуг на підставі актів приймання-передачі наданих аудиторських послуг (можливі проміжні етапи).

3.5. При визначенні загальної вартості послуг у гривнях формулювання в договорі на аудит щодо застосування курсу іноземної валюти до гривні не застосовується.

3.6. Оплата додаткових та/або компенсаційних витрат (при їх наявності з відповідним обґрунтуванням) здійснюється на підставі фінального акту приймання-передачі аудиторських послуг після  завершення їх надання.

  1. Склад конкурсної документації суб’єктів аудиторської діяльності, яка надається для ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

Витяг з ЄДРЮОФОПГФ (оригінал або копія, завірена у встановленому порядку).

Копія витягу з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВоригінал або копія, завірена у встановленому порядку).

Статут або установчий документ, що заміняє його (копія, завірена у встановленому порядку ).

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (копія, завірена суб’єктом аудиторської діяльності).

Довідка з уповноваженого банку про наявність поточного рахунку та його реквізити (оригінал).

Письмове підтвердження суб’єкта аудиторської діяльності, підписане керівником (уповноваженою особою) та завірене печаткою суб’єкта аудиторської діяльності, яке свідчить про те, що загальна сума винагороди, отримана від ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» за кожний з останніх п’яти років підряд перевищує/не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності по обов’язковому аудиту фінансової звітності (оригінал, подається учасниками, які раніше здійснювали аудит фінансової звітності  ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»).

Комерційна пропозиція на надання аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності (оригінал), підписана керівником (уповноваженою особою) і завірена печаткою суб’єкта аудиторської діяльності з максимальним розкриттям інформації відповідно до пунктів 2, 3 цього Порядку і зазначенням вартості аудиторських послуг, та окремо додаткових та/або компенсаційних витрат (при їх наявності).

  1. Інформація про діяльність ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».

5.1. Адреса офіційного веб-порталу ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», на якому міститься інформація про діяльність підприємства – www.knh.com.ua.

  1. Строк надання конкурсної документації суб’єктів аудиторської діяльності

Граничний строк – 05 листопада 2021 року.

Місце надання: вул. Промислова, будинок 4, місто Калуш, Івано-Франківська область, Україна, 77306.

Одержувач: ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»  на ім’я Кулика Р.В.

  1. Інформація про контактних осіб від ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»:

Кулик Ростислав Васильович, головний бухгалтер,

телефони: +38 (03472) 7-31-14

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник генерального директора

з економіки і фінансів                                                               Я.Б. Рудик 

 

Головний бухгалтер                                                                  Р.В. Кулик

 

           

29.10.2021

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» запрошує до співпраці юридичних та фізичних осіб-підприємців з надання послуг

  ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» запрошує до співпраці юридичних та фізичних осіб-підприємців з надання послуг терміном з 01.03.2021 до 31.12.2021 : Перевезення працівників з/на роботу (автобуси). Автотранспортні послуги (легковий, вантажопасажирський транспорт, мікроавтобуси). Організація лікувально-профілактичного харчування працівників.   За довідками звертатись за тел.: 7 -31-32, 7-34-01, 7- 32-80 (Мельник Ігор Ярославович). Пропозиції надсилати до                 10.02.2021 року

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» запрошує до співпраці юридичних та фізичних осіб – підприємців з надання на 2021 рік послуг щодо утримання (обслуговування) полігону захоронення твердих технологічних і побутових відходів.

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» запрошує до співпраці юридичних та фізичних осіб – підприємців з надання на 2021 рік послуг щодо утримання (обслуговування) полігону захоронення твердих технологічних і побутових відходів. Пропозиції надавати до 27 листопада 2020р. За довідками звертатись за тел. 7-34-18 (Бумбу Юлія Романівна)