ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

«КАРПАТНАФТОХІМ» отримав новий міжнародний сертифікат з охорони здоров’я та безпеки праці

Днями ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» отримало від міжнародної організації зі стандартизації «BURETAU VERITAS» надзвичайно важливий документ у двох примірниках – на українській та англійській мовах. Найбільшому калуському підприємству одному з перших в Україні надано сертифікат відповідності охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) новому міжнародному стандарту ISO 45001:2018. Він засвідчує про те, що «КАРПАТНАФТОХІМ» з досі діючої системи менеджменту, сертифікованої за британським стандартом OHSAS 18001:2007, переходить на систему управління ОЗіБП за найновішим міжнародним стандартом.

– Щоб отримати сертифікат відповідності охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) новому міжнародному стандарту ISO 45001:2018, підприємству довелось пройти всі необхідні для цього процедури та виконати вимоги міжнародної сертифікаційної компанії, – пояснює начальник відділу промислової безпеки, охорони праці та екології Василь Рошко. – Задля цього, а також на вимогу стандарту ISO 19011 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління», ще у квітні 2019 року було запрошено викладачів «BURETAU VERITAS» для проведення навчання працівників нашого відділу виконання завдань з внутрішнього аудиторства. Курси тривали тиждень, після завершення яких понад 20 працівників за результатами іспитів набули статусу внутрішніх аудиторів, отримавши відповідні іменні сертифікати. Потім для впровадження систем охорони здоров’я і безпеки праці за стандартом ISO 45001 на підприємстві було проведено внутрішній аудит з визначенням розбіжностей із системою стандарту OHSAS 18001 та намічено заходи для виконання необхідних робіт. Надалі були розроблені основні положення стандарту ISO 45001, що впроваджуватиметься в «КАРПАТНАФТОХІМі» з врахуванням специфіки виробничих процесів на підприємстві. Наші сертифіковані аудитори здійснили усунення недоліків та невідповідностей (якщо такі були), а також переглянули й внесли зміни в процедури і документи, аби система менеджменту ОЗіБП відповідала вимогам нового міжнародного стандарту. А у вересні аудитори «BURETAU VERITAS» провели на підприємстві сертифікаційний аудит системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Надані ними рекомендації та вказані невідповідності ми виконали й усунули, в результаті чого й нещодавно отримали сертифікат відповідності ОЗіБП новому міжнародному стандарту ISO 45001:2018.

– Чим він вирізняється від попереднього стандарту та які має над ним переваги?

–  ISO 45001:2018 «Менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та настанови щодо застосовування» є першим у світі міжнародним стандартом у сфері охорони здоров’я і безпеки праці. Його впровадження забезпечує підприємству основу для підвищення рівня професійної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і підтримання безпечних умов праці.

Новий стандарт був розроблений з урахуванням інших відповідних стандартів, зокрема таких, як OHSAS 18001:2007, стандартів і керівних вказівок Міжнародної організації праці (МОП), різних національних стандартів, міжнародних трудових норм і конвенцій МОП. У розробці нового стандарту брали участь експерти з понад 70-ти країн світу.

Він охоплює більше вимог, але має зручну, подібну до стандарту ISO 9001, структуру. ISO 45001 включає розділ з впровадження системи, який раніше був відокремлений в стандарт OHSAS 18002. У ньому збільшена роль керівництва, особливо що стосується відповідальності за наслідки.

Стандартом ISO 45001 також установлені принципові вимоги, які полягають у тому, щоб аспекти здоров’я і безпеки повинні бути включені до загальної системи менеджменту організації, і при цьому необхідна суттєвіша підтримка з боку топ-менеджменту та керівництва підприємства. Новий стандарт вимагає, щоб згадані аспекти стали органічною частиною загальної системи менеджменту, а не просто доповненням до неї, як було зі стандартом OHSAS 18001.

При правильному застосуванні нового міжнародного стандарту можна розраховувати на досягнення в системі управління ОЗіБП багатьох позитивних результатів, а саме: скорочення випадків травматизму і професійних захворювань на робочих місцях; зниження виплат за лікарняними листками та страхових виплат; підвищення продуктивності праці; зниження плинності кадрів; створення культури здоров’я і безпеки, в результаті чого заохочується активна участь співробітників у їх власній системі менеджменту ОЗіБП; поліпшення репутації підприємства; зміцнення морального духу персоналу тощо

 – На який період підприємство отримало новий міжнародний сертифікат?

– За умови постійного належного функціонування системи управління підприємством цей сертифікат діятиме до 2 січня 2023 року. Але вже цього року і в наступні роки аж до завершення сертифікаційного циклу проводитимуться наглядові аудити за роботою системи.

До речі, Міжнародна організація зі стандартизації зобов’язала щоб підприємства й організації, незалежно від галузі діяльності, форми власності та характеру ведення бізнесу, завершили повний перехід до міжнародного стандарту ISO 45001:2018 до березня 2021 року. Ми ж зробили це завчасно й передусім з метою результативно інтегрувати систему менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці ISO 45001:2018 в загальну систему менеджменту підприємства з наявними у нього міжнародними сертифікатами ISO 9001:2015 (менеджмент якості), ISO 14001:2015 (екологічний менеджмент) та іний.

Василь ТКАЧУК.

27.02.2020

Він може все…

Так відгукуються про працю електрозварника цеху з обслуговування виробництва етилену і поліетилену ремонтного управління ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» Ярослава ЛОПУШИНСЬКОГО його керівники та колеги по роботі. Вперше про високу майстерність електрозварника почув від заступника начальника цеху Володимира Футерка, коли він разом зі своїми підлеглими монтували в Калуській міській лікарні нову систему подачі медичного кисню від кисневої станції […]

Молоді калуські нафтохіміки відвідали старовинні замки Львівщини

2 жовтня Радою молоді ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» за підтримки Наглядової ради товариства було організовано поїздку на екскурсію в найвідоміші замки Львівщини. У рамках цього заходу Ради молоді, що передбачений її програмою діяльності, як молоді працівники ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», так і частина вже більш досвідчених мали можливість відвідати Олеський замок у селищі Олесько, Підгорецький замок у селі Підгірці, […]