ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Поэтапно введены в действие производства:

 • 1975

  винилхлорида мощностью 250 тыс. т / год

 • 1987

  олефинов с производством
  этилена мощностью
  250 тыс. Т / год

 • 1997

  полиэтилена
  мощностью
  100 тыс. Т / год

 • 1991–1996

  осуществлена реконструкция
  производства винилхлорида
  с увеличением мощности
  до 370 тыс. т / год

 • 2000

  на базе имущественного
  комплекса ОАО “Ориана”
  и с участием инвестора
  – компании “Лукойл-Нефтехим”
  – создано ЗАО “ЛУКОР”

 • 2001

  введено в структуру
  ЗАО “ЛУКОР” имущественный
  комплекс производства
  хлора и каустической соды

 • 2002

  утверждена новая
  инвестиционная программа
  на 2003 – 2010гг.
  в сумме 240 млн. ЕВРО

 • 2004

  согласно решению учредителей, которыми выступят закрытое акционерное общество “ЛУКОР” (Калуш, Ивано-Франковская область) и компания “LUKOIL Chemical B. V.», зарегистрированная Торгово-промышленной палатой г.. Амстердам (Нидерланды) создано Общество с ограниченной ответственностью “КАРПАТНЕФТЕХИМ”

 • 2005

  строительство и пуск установки гидрирования фракций С4, С5 мощностью 90,7 тыс. т / год

 • 2006

  Закладка камня под строительство предприятия по производству хлора и каустической соды с внедрением мембранной технологии мощностью 200 тыс.т / год в пересчете на 100% -ную каустическую соду

 • 2007

  начало строительства производства поливинилхлорида суспензионного мощностью 300 тыс. тонн в год

 • 2009

  завершения ведения строительных работ производства хлора и каустической соды мембранным методом

 • 2011

  получены первые тонны продукции на новом производстве поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С)

 • 2011

  вывода производства ПВХ-С на проектные мощности

 • 2012-2017

  основные производственные установки ООО “КАРПАТНЕФТЕХИМ” были остановлены в связи с неблагоприятной конъюнктурой цен на рынке сырья и готовой продукции

 • 2017

  пуск технологических установок после длительного простоя и вывод их на регламентные показатели работы

 • 2019

  начата реализация проекта “Пилотная установка по производству оксида пропилена мощностью 2700т / год
  Состоялись общественные слушания по поводу строительства установки по производству оксида пропилена.