ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2023р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало подяку від Головнокомандувача Збройних Сил України за активну громадянську позицію, патріотизм та допомогу Збройним Силам України
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Виробництва

План виробництва ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” в 2017 році

Продукція ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” в 2017 році

Структура виробництв ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”

До складу ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” входять виробництво етилену і поліетилену, виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної і каустичної соди та управління забезпечення виробництв.

Виробництво етилену і поліетилену складається з:
– Цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу;
– Цеху з виробництва вуглеводнів;
– Цеху розливу вуглеводнів;
– Цеху з виробництва галоїдопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів.
Виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної і каустичної соди складається з чотирьох цехів, а саме:
– Цех з виробництва хлорвінілу;
– Цех з виробництва хлору і каустичної соди мембранним методом;
– Цех з виробництва поліхлорвінілової смоли суспензійної;
– Цех розділення повітря.

Управління забезпечення виробництв складається з:
– Цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод;
– Цеху водопостачання та каналізації;
– Цеху паро газопостачання;
– Цеху магістральних продуктопроводів.

Динаміка переробки сировини піролізу в 2001-2012 рр.

В 2001 році доля газової сировини в загальній переробці сировини піролізу складала – 7.08 %.

В 2011 році склала – 46.7 %, а за 9 місяців 2012 року – 62.6 %.

Коротка характеристика установок  ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”

Установка з виробництва олефінів

Потужність установки: 250 000 т/рік по етилену
117 052 т/рік по пропілену
101 166 т/рік по бензолу
Рік введення в експлуатацію: 1987 р.
Розробник технології: фірма “Linde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

Сировина по проекту – дизельне паливо. На сьогоднішній день сировиною для одержання етилену служать дизельне паливо, прямогонний бензин, н- бутан, широка фракція легких вуглеводнів (ШФЛВ).

Основним продуктом є етилен, який поступає в якості сировини на установку поліетилену і в цех з виробництва хлористого вінілу. Етилен можна по трубопроводу експортувати на підприємства Угорщини.

Інші продукти піролізу – пропілен, бензол, піролізне масло, фракція С9 відвантажуються як на експорт, так і по Україні.

В основу технологічної схеми закладені процеси високотемпературного піролізу вуглеводневої сировини і низькотемпературного розділення продуктів піролізу.

Установка з виробництва поліетилену

Потужність установки: 100 000 т/рік поліетилену
Рік введення в експлуатацію: 1997 р.
Розробник технології (ліцензіар): фірма “Union Carbide Corporation”, США
Проект фірма “Linde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

Виробництво поліетилену базується на газофазній технології. Одержують з етилену і співполімерів у реакторі киплячого шару з використанням каталізаторів при низькому тиску.

Основна сировина – етилен з олефінового виробництва, а в якості співполімерів застосовуються гексен і бутен.

Установка з виробництва вінілхлориду

Потужність установки: 300 000 т/рік
Рік введення в експлуатацію: 1975 р., в 1996 р. – реконструкція
Проектувальник/розробник технології: фірма “Uhde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

Виробництво вінілхлориду складається зі стадій одержання дихлоретану-сирцю методом прямого хлорування етилену і окислювального хлорування етилену.

Технологічний процес виробництва хлорвінілу безперервний з одним технологічним потоком. Метод виробництва збалансований по хлору і базується на прямому і окислювальному хлоруванні етилену в присутності каталізаторів, з одержанням дихлоретану-сирцю, з подальшим його зневодненням, ректифікацією і піролізом з одержанням хлорвінілу.

Установка з виробництва хлору і каустичної соди

Потужність установки: по хлору – 182 000 т/рік
по каустичній соді – 206 000 т/рік
Рік введення в експлуатацію: 2010 р.
Проектувальник/розробник технології: фірма “Uhde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

В основу технології покладено процес мембранного електролізу розчину солі (NaCl) з подальшим отриманням хлору, каустичної соди і водню.

За рахунок впровадження прогресивної сучасної технології одержання хлору і каустичної соди мембранним способом, беручи хлор безпосередньо на виробництва хлорорганічного синтезу, ми ліквідували проміжну стадію складування рідкого хлору, і відповідно, вивели із технологічного циклу стадії конденсації і випарювання хлору, які є потенційно небезпечними.

Технологічний процес отримання хлору і каустичної соди мембранним методом по технології фірми UHDE складається з наступних стадій:
– Розвантаження, підготовка і складування солі.
– Підготовка розсолу.
– Дехлорування аноліту.
– Розклад хлоратів.
– Видалення сульфатів.
– Електроліз.
– Охолодження і осушка хлору, доконцентрація сірчаної кислоти.
– Компримування хлору.
– Система католіту.
– Доконцентрація каустичної соди.
– Склад соди каустичної, зливо-наливна естакада, насосна соди каустичної.
– Компримування і сушка водню.
– Синтез соляної кислоти.
– Приготування демінералізованої води.
– Нейтралізація стічних вод.
– Дехлорування відпрацьованого газу.

Установка з виробництва ПВХС

Потужність установки: 300 000 т/рік
Рік введення в експлуатацію: 2011 р.
Розробник технології: фірма “Vinnolit”, Німеччина
Проект: фірма “Uhde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

Основна сировина – вінілхлорид мономер з установки з виробництва вінілхлориду.

Виробництво основане на методі суспензійної полімеризації вінілхлориду мономеру з отриманням 6 марок ПХВС, усього спектру застосування.

Технологічний процес отримання складається з наступних стадій:
– Зберігання холодної і гарячої демінералізованої води;
– Зберігання свіжого вінілхлориду (ВХМ) і рекуперованого вінілхлориду (Р-ВХМ);
– Розчинення і приготування хімреагентів;
– Полімеризація вінілхлориду (дві паралельні лінії по два реактори кожна).
– Дегазація суспензії полівінілхлориду (дві паралельні лінії).
– Рекуперація непрореагованого вінілхлориду.
– Центрифугування і сушка суспензії полівінілхлориду (дві паралельні лінії).
– Зберігання і розфасовка готової продукції.
– Очищення стічних вод.
– Установка отримання знесоленої води.
– Градирня з насосною.

Допоміжні підрозділи

Установка розділення повітря

Потужність установки: 84 096 000 нм3/рік – по азоту
49 494 000 нм3/рік – по кисню
438 000 нм3/рік – по аргону
55 000 000 нм3/рік – по повітрю технологічному
68 000 000 нм3/осушеного повітря
Рік введення в експлуатацію: 1996 р.
Проектувальник/розробник технології: фірма “Linde”, Німеччина

Опис технологічного процесу

Установка розділення повітря призначена для одержання газоподібного і рідкого азоту, аргону і кисню.

Виробництво азоту, кисню і аргону на установці здійснюється низькотемпературною ректифікацією зрідженого повітря за схемою низького тиску.

Одночасно передбачене виробництво зріджених продуктів.

ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” забезпечується електроенергією від ДП “Калуська ТЕЦ Нова” і ВАТ “Прикарпаттяобленерго”.

ГРС “Калуш-2” з магістрального газопроводу НАК “Нафтогаз України” повністю забезпечує потребу в газі ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”.

Пара поступає на ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” від ДП “Калуська ТЕЦ Нова”.

Підприємство має власне джерело питної і промислової води. Очистку стоків ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” і м. Калуша забезпечують очисні споруди ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” .

Залізничний цех ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” в повному об’ємі забезпечує перевезення сировини і готової продукції підприємства.

Станом на 2017 рік в структурі ЗЦ знаходяться дві станції (Кропивник – 10 залізничних шляхів і Хімік-Новий – 11 залізничних шляхів), загальна протяжність залізничних колій складає 52,9 км. В наявності є 10 власних тепловозів і 440 цистерн.

Вантажопотік по залізниці після пуску і виведення на оптимальні потужності виробництв ХіКСММ і ПВХ суспензійного складає 2,9 млн. тонн (або 43,4 млн. тн-км транспортної роботи) в рік.

Очисні споруди ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”

Очищення стоків ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” і в повному обсязі побутові стоки м. Калуш забезпечують власні очисні споруди.

Очисні споруди ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” призначені для механічної, фізико-хімічної та біологічної очистки господарсько-побутових і виробничих стічних вод міста Калуша і його промислової зони.

До складу очисних споруд входять наступні технологічні лінії:
– фізико-хімічне очищення кислотно-лужних стоків виробничої каналізації;
– очищення гіпохлоритних стоків виробничої каналізації;
– спільного біологічного очищення органовмісних і господарсько-побутових стоків виробничої каналізації;
– теплової обробки і обезводнення осаду.

Очисні споруди введені в експлуатацію в 1964 році.

Проект очисних споруд – ДПІ “Укрводоканалпроект”, м. Київ.

Реконструкція очисних споруд закінчена в 1989 році одночасно з введенням в експлуатацію олефінового виробництва.

Потужність очисних споруд після реконструкції – 81.382 м3 добу, в т.ч.:
– по гіпохлоритним стокам – 200 м3 добу;
– по кислото-лужним стокам – 16 522 м3 добу;
– по господарсько-побутовим і органовмісним стокам – 64 660 м3 добу.