ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

 Умови і порядок проведення одноетапного тендеру з торгами по предмету

1. В день відкриття тендерних пропозицій, проведення торгів,закінчується реєстрація тендерних пропозицій у Журналі. Зареєстровані Тендерні пропозиції і Журнал доставляються в місце проведення тендерних торгів.
2. Торги проводяться в очній формі. Присутність на Тендерних торгах представників зареєстрованих претендентів, наділених правами щодо внесення змін в Тендерні пропозиції – є обов’язковою. У випадку відсутності представника зареєстрованого претендента, тендерна пропозиція приймається для участі в торгах і оцінки, але без можливості внесення змін.
3. Перед початком тендерних торгів, особа яка проводить торги повідомляє:
– поточну дату і час;
– найменування предмета тендеру;
– вид тендер;
– передбачені тендерною документацією Замовника:
• умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
• умови і порядок розрахунків;
• умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
• при необхідності інші істотні умови та вимоги;
– найменування присутніх Зареєстрованих претендентів .
4. Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями особа, яка проводить торги, пересвідчується в наявності документів у зареєстрованих претендентів, що наділяють їх правами і повноваженнями щодо внесення змін в тендерні пропозиції.
4.1 Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями, особа яка проводить торги, представники зареєстрованих претендентів і присутні члени Тендерного комітету засвідчують їх цілісність.
5. При відкритті конвертів, особа яка проводить торги, повідомляє:
– ціну тендерної пропозиції кожного Зареєстрованого претендента;
– умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
– умови і порядок розрахунків;
– умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
– при необхідності інші істотні умови та вимоги;
після чого пропонує представникам зареєстрованих претендентів розглянути можливість зниження ціни своїх тендерних пропозицій. У випадку, якщо умови, які заявлені в тендерній пропозиції будь якого зареєстрованого претендента відрізняються від вказаних умов тендерної документації Замовника, особа, яка проводить торги, пропонує представнику зареєстрованого претендента в ході торгів привести до відповідних вимог тендерної документації Замовника.
Нові ціни тендерних пропозицій представники зареєстрованих претендентів повідомляють у присутності всіх осіб, що беруть участь у процедурі торгів.
Черговість оголошення нових цін тендерних пропозицій визначається виходячи з принципу від більшої ціни до меншої.
6. Торги щодо зниження цін здійснюються до того моменту, доки кожен із представників Зареєстрованих претендентів не заявить, що пропонована ним ціна є кінцевою. Оголошуючи свою ціну, представник кожного із зареєстрованого претендента повинен підтвердити, що оголошена ним ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в іншому випадку, особа, яка проводить торги, відхиляє тендерні пропозиції зареєстрованого претендента від подальшої участі в тендері, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації про що в стенограмі торгів робиться відповідний запис. Після цього, особа, яка проводить торги пропонує зареєстрованим претендентам заповнити Титульні листи із зазначенням оголошеної ними кінцевої ціни.
Заповнені Титульні листи одночасно передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни тендерних пропозицій, а також оголошує про закінчення торгів. Особа, яка проводить торги разом з присутніми на проводять звірку ціни, що зазначена в Титульному листі.
Зареєстровані претенденти повинні мати при собі не менше двох екземплярів заповнених належним чином і підписані Титульні листи з печатками організації без заповнення строк № 2, № 3 і дати.
7. Заява зареєстрованих претендентів про збільшення ціни розглядається як відмова від виконання умов тендерної пропозиції, в зв’язку з чим Тендерним комітетом може бути прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції і недопущення даного претендента до подальшої участі в тендері.
8. Крім ціни, в залежності від характеру закуповуваних товарів, робіт, послуг, предметом торгів можуть також бути:
– термін постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;
– умови розрахунків за договором (в частині, що не суперечить вимогам діючих локально-нормативних документів)
9. В ході торгів ведеться стенограма в яку записуються всі оголошені представниками зареєстрованих претендентів ціни, а також відомості, зазначені в п. 8.

Умови проведення одноетапного тендеру

Умови і порядок проведення двохетапного тендеру з торгами по предмету тендера. 

  1. Проведення 1-го етапу.

          1.1 В день відкриття тендерних пропозицій, проведення торгів,закінчується реєстрація тендерних пропозицій у Журналі. Зареєстровані Тендерні пропозиції і Журнал доставляються в  місце проведення тендерних торгів.

          1.2. Присутність на 1-ому етапі двоетапного тендеру представників зареєстрованих претендентів є необов’язкова.

          1.3. Перед початком 1-ого етапу тендеру особа, яка його проводить, повідомляє: поточні дату і час, найменування предмета й об’єкта тендеру, вид тендеру, найменування Зареєстрованих претендентів (при їх присутності).

          1.4. Перед відкриттям конвертів особа, що проводить 1-ий етап тендеру  та присутні пересвідчуються в їх цілісності.

          1.5. На 1-ому етапі двоетапного тендеру відбувається відкриття наступних конвертів: зовнішній конверт і внутрішній конверт з технічною частиною Тендерної пропозиції.

          1.6.Особа, що проводить 1-ий етап, повідомляє попередньо погоджені Організатором тендеру, дату і час проведення 2-го етапу двоетапного тендеру. Зареєстровані претенденти, які були відсутні на 1-ому етапі інформуються організатором тендера протягом 2-ох робочих днів відповідними повідомленням, що направляється за допомогою каналів факсимільного зв’язку.

  1. Проведення 2-го етапу.

          2.1. Другий етап двоетапного  тендеру проводиться у назначений день і час.

          2.2. Присутність на 2-ому етапі (торги по предмету тендера) представників зареєстрованих претендентів, які наділені правами по внесенню змін у тендерні пропозиції – є обов’язковою. У випадку відсутності представника зареєстрованого претендента, тендерна пропозиція приймається для участі в торгах і оцінки, але без можливості внесення змін.

          2.3. Перед початком тендерних торгів особа, що проводить торги, повідомляє:

       – поточну дату і час;

          – найменування предмета тендеру;

          – вид тендер;

          – передбачені тендерною документацією Замовника:

  • умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;
  • умови і порядок розрахунків;
  • умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);
  • при необхідності інші істотні умови та вимоги;

          – найменування присутніх Зареєстрованих претендентів.

            2.4. Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями особа, яка проводить торги, пересвідчується в наявності документів у зареєстрованих претендентів, що наділяють їх правами і повноваженнями щодо внесення змін в тендерні пропозиції.

          Перед відкриттям конвертів з тендерними пропозиціями особа, що проводить торги, представники зареєстрованих претендентів і присутні засвідчують їх цілісність.

          2.5. При відкритті конвертів особа, що проводить торги, повідомляє

          – ціну тендерної пропозиції кожного Зареєстрованого претендента;

          – умови і терміни поставки / виконання робіт/ надання послуг;

          – умови і порядок розрахунків;

          – умови фінансового забезпечення (якщо передбачено тендерною документацією);

          – при необхідності інші істотні умови та вимоги;

після чого пропонує представникам зареєстрованих претендентів розглянути можливість зниження ціни своїх тендерних пропозицій. У випадку, якщо умови, які заявлені в тендерній пропозиції будь якого зареєстрованого претендента відрізняються від вказаних умов тендерної документації Замовника, особа, яка проводить торги, пропонує представнику  зареєстрованого претендента в ході торгів привести до відповідних вимог тендерної документації Замовника.

Нові ціни тендерних пропозицій представники Зареєстрованих претендентів повідомляють у присутності всіх  осіб, що беруть участь у процедурі торгів.

Черговість оголошення нових цін тендерних пропозицій визначається виходячи з принципу від більшої ціни до меншої.

2.6. Торги щодо зниження цін здійснюються до того моменту, доки кожен із представників зареєстрованих претендентів не заявить, що пропонована ним ціна є кінцевою. Оголошуючи свою ціну, представник кожного зареєстрованого претендента повинен підтвердити, що оголошена  ним ціна вказана на умовах тендерної документації Замовника, в іншому випадку, особа, яка проводить торги, відхиляє тендерні пропозиції зареєстрованого претендента від подальшої участі в тендері, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації про що в стенограмі торгів робиться відповідний запис. Після цього, особа, яка проводить торги пропонує зареєстрованим претендентам заповнити Титульні листи із зазначенням оголошеної ними кінцевої ціни.

Заповнені Титульні листи одночасно передаються особі, яка проводила торги і яка буде оголошувати вказані в них ціни тендерних пропозицій, а також  оголошує про закінчення торгів. Особа, яка проводить торги разом з  присутніми на торгах, проводять звірку ціни, що зазначена  в Титульному листі.

Зареєстровані претенденти повинні мати при собі не менше двох екземплярів заповнених належним чином і підписані Титульні листи з печатками організації без заповнення строк № 2, № 3 і дати.

2.7 Заява зареєстрованих претендентів про збільшення ціни розглядається як відмова від виконання умов тендерної пропозиції, в зв’язку з чим Тендерним комітетом може бути прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції і недопущення даного претендента до подальшої участі в тендері.

          2.8. Крім ціни, в залежності від характеру закуповуваних товарів,

робіт, послуг, предметом торгів можуть також бути:

          –  термін постачання товарів, виконання робіт і надання послуг;

          –  умови розрахунків за договором (в частині, що не суперечить вимогам діючих локально-нормативних документів)

          2.9. У ході торгів ведеться  стенограма  в яку записуються всі оголошені представниками Зареєстрованих претендентів ціни, а також відомості, зазначені в  п. 2.8.

Умови проведення двоетапного тендеру

20.09.2017