ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

Нормативно-правовые акты

Закон Украины от 09.04.2015 № 329-VIII О рынке природного газа

Закон Украины от 25.12.2015 № 922-VIII О публичных закупках

Постановление от 30.09.2015 № 2496 Об утверждении Правил поставки природного газа

Постановление от 30.09.2015 № 2493 Об утверждении Кодекса газотранспортной системы

Закон Украины от 22.09.2016 № 1540-VIII О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Постановление от 30.09.2015 № 2494 Об утверждении Кодекса газораспределительных систем

Постановление НКРЕКП от 16.02.2017 № 201 Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа

Порядок заключения договора по поставке природного газа

 

Закон Украины «О естественных монополиях»
(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2000, N 30, ст.238)

Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»
(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2015, № 23, ст.158)

Постановление НКРЕКП № 2496 от 30.09.2015р. «Об утверждении Правил поставки природного газа»

Постановление НКРЕКП № 1156 от 21.09.2017р. «Об утверждении минимальных стандартов»

Постановление НКРЕКП № 464 от 30.03.2017р. «О ежегодном обеспечения потребителей ключевой информацией об услугах в сферах энергетики и коммунальных услуг»

Постановление НКРЕКП № 928 от 25.07.2017р. «О выдаче лицензий по поставке природного газа ООО« КАРПАТНЕФТЕХИМ »

 

 Информация для потребителей

Распорядительные документы Общества

Сотрудничество

Договор о поставки природного газа

Права и обязанности поставщика и потребителя

Общие условия поставки природного газа

Информация о порядке подачи обращений

Показатели качества

Решение споров

Контакты

14.07.2017