ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 

Обращаем Ваше внимание, что с 11.06.2017 года вступил в силу Закон Украины «О рынке электрической энергии» от 13.04.2017 № 2019-VIII (далее – Закон), согласно условиям которого начался процесс реформирования электроэнергетической отрасли в Украине. Согласно Положениям Закона, а именно пунктом 13 раздела ХVИИ Заключительных и переходных положений, электропередаточные организации (облэнерго) к 11.12.2018р. осуществлять поставки и передачу электрической энергии местными локальными сетями, а с 11.12.2018р. за ними остается только функция распределения электрической энергии.

Потребители (кроме бытовых и малых бытовых потребителей), которым на день вступления в силу Закона осуществляла поставки электрической энергии электропередающая организация (облэнерго), должны избрать себе электропоставщика и заключить с ним «договор поставки электрической энергии потребителю» не позднее чем через 18 месяцев со дня вступления в силу Закона (то есть до 11.12.2018р.).

При этом, изменение электропоставщика потребителем осуществляется на безвозмездной основе в порядке, определенном «Правилами розничного рынка электрической энергии», утвержденными постановлением НКРЕКП от 14.03.2018р. № 312. В случае избрания потребителем нового электропоставщика в течение 18 месяцев со дня вступления в силу Закона к 11.12.2018р. поставки электрической энергии таком потребителю, в течение не более 90 дней, будет осуществляться Поставщиком «последней надежды», в соответствии со статьей 64 Закона, который будет определен по решению Кабинета Министров Украины по результатам конкурса. При этом тарифы на услуги поставщика «последней надежды» будут значительно выше розничного тарифа поставщика электрической энергии.

 

 

06.02.2020