ВІДЗНАКИ ТОВАРИСТВА
2018р. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" – переможець конкурсу серед підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості України
2011. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" - переможець конкурсу на кращі будівлі і споруди України, збудовані і прийняті в експлуатацію в 2010 році за спорудження ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ СУСПЕНЗІЙНОГО.
2007. ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" отримало іменний диплом на право використання фірмового знаку учасника рейтингу компанії "Гвардія".
2007. ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ” стало переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України” в номінації „Продукція виробничо-технічного призначення”, організованому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Рідкий аргон високої чистоти, що виробляється в „КАРПАТНАФТОХІМі”, визнано найкращим в Україні серед товарів виробничо-технічного призначення.
2006-2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець конкурсу "100 кращих товарів".
Травень 2007. ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” - переможець у першому Всеукраїнському конкурсі підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності “Європейський вибір”.
Жовтень 2006. ЗАТ “ЛУКОР” та ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ” визнано кращими підприємствами в рамках загальноукраїнського проекту “Хімічна та нафтохімічна промисловість України”.
Червень 2006. Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” продукт виробництва „Поліолефін” ТОВ „КАРПАТНАФТОХІМ”, поліетилен марки НХF 4810Н визнав одним з найкращих видів продукції в номінації „Товари виробничо-технічного призначення”
Квітень 2006. Золота медаль якості "Вища проба" за впровадження на підприємстві сучасних технологій та випуск високоякісного і конкурентоспроможного на ринку поліетилену.

ООО “КАРПАТНЕФТЕХИМ” создано в октябре 2004 года. Местонахождение ООО “КАРПАТНЕФТЕХИМ”: 77306, Ивано-Франковская область,. Калуш, ул. Промышленная, 4. Идентификационный код юридического адреса: 33129683.

Единственным участником Общества является компания KARPATY CHEMICAL B.V., юридическое лицо по законодательству Королевства Нидерландов, местонахождение которой: Хельсинкилаан, 4, 3446 AH Вурден, Нидерланды.

ООО “КАРПАТНЕФТЕХИМ” – это высокоразвитый хозяйственный комплекс по производству нефтехимической и химической продукции.Единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного. Последние являются новой продукцией предприятия.

Разветвленная сеть автомобильных дорог и железнодорожных путей, небольшое расстояние до границ с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией, наличие этиленопровода между ООО “КАРПАТНЕФТЕХИМ” и Тисайский химическим комбинатом в Венгрии создает выгодные предпосылки для интеграции предприятия в Европейскую производственную и торговую деятельность.

Высокое качество продукции обеспечивает высококвалифицированный коллектив нефтехимиков по международным интегрированным стандартам управления ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001.

Виробництво етилену і поліетилену
Детальніше
Виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної та каустичної соди
Детальніше
Управління забезпечення виробництв
Детальніше

Виробництва

СПОРТ